ઑલ-ઇન વન વન હીટ પમ્પ વૉટર હીટર

હીટ પંપ વોટર હીટર વીજળીનો ઉપયોગ સીધી ગરમી ઉત્પન્ન કરવાને બદલે એક જગ્યાએથી બીજા સ્થળે ખસેડવા માટે કરે છે. તેથી, તેઓ પરંપરાગત ઇલેક્ટ્રિક પ્રતિકારક પાણીના હીટર કરતાં બેથી ત્રણ ગણી ઊર્જા કાર્યક્ષમ હોઈ શકે છે. ઉષ્ણતામાનને ખસેડવા માટે, ઉષ્ણકટિબંધીય પંપ ફ્રીફ્રેસરની જેમ કામ કરે છે.

જ્યારે રેફ્રિજરેટર એક બૉક્સમાંથી ગરમી ખેંચે છે અને તેને આસપાસના ઓરડામાં ફેંકી દે છે, ત્યારે એકલા એકલા-સ્રોત ગરમી પંપ વોટર હીટર આસપાસની હવામાંથી ગરમી ખેંચે છે અને તેને ડમ્પ કરે છે - ઊંચા તાપમાને - ગરમીમાં ટાંકીમાં પાણી. તમે બિલ્ટ-ઇન વોટર સ્ટોરેજ ટાંકી અને બેક-અપ પ્રતિકાર ઉષ્ણતામાન તત્વો સાથે સંકલિત એકમ તરીકે સ્ટેન્ડ-લૉન ગરમી પંપ વોટર હીટિંગ સિસ્ટમ ખરીદી શકો છો. હાલના પરંપરાગત સ્ટોરેજ વૉટર હીટર સાથે કામ કરવા માટે તમે ગરમી પંપને ફરીથી ગોઠવી શકો છો.